Transparència

El Club Basquetbol Sant Andreu fa pública informació institucional, organitzativa i de planificació, econòmica, pressupostària  amb la condició de donar compliment a la Llei de Transparència.