16

GENER, 2020

El Club Basquetbol Sant Andreu convoca l’Assemblea General de Socis anual, pel pròxim divendres 31 de gener del 2020 a les 19:30h, a les Escoles Velles, ubicades a la carretera de Barcelona 1, de Sant Andreu de la Barca. Aquesta convocatòria es realitza amb dues setmanes d’antelació, tal com marquen els estatuts de l’entitat.

Els Punts de l’ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació dels comptes de l’exercici  2018/19.
  2. Aprovació dels pressupostos de l’exercici 2019/20.
  3. Balanç Esportiu 2018/19.
  4. Precs i preguntes.

Recordem que l’assemblea de socis està oberta a tothom, però només tenen vot els socis i sòcies de l’entitat que no estiguin suspesos per qualsevol de les causes que marquen els estatuts.

16 de gener del 2020, Sant Andreu de la Barca

Junta Directiva

Club Basquetbol Sant Andreu