Assemblea General de Socis temporada 2019/20

29

DESEMBRE, 2020

Comunicat de convocatòria d’Assemblea General de socis, temporada 2019/2020.

El Club Basquetbol Sant Andreu convoca l’Assemblea General de Socis anual, pel pròxim divendres 15 de gener del 2021 a les 20:00h.
Aquesta convocatòria es realitza amb dues setmanes d’antelació, tal com marquen els estatuts de l’entitat.
Aquest any i a causa de les restriccions per la COVID-19 es farà de manera telemàtica.
Es farà arribar més informació de com poder assistir a l’assemblea pels diferents canals informatius del club.

Els Punts de l’ordre del dia seran els següents:

Aprovació dels comptes de la tempoarada 2019/20.

Pressupostos temporada 2020/21.

Resum Esportiu 2019/20.

Creació de la Junta Gestora.

Precs i preguntes.

Recordem que l’assemblea de socis està oberta a tothom, però només tenen vot els socis i sòcies de l’entitat que no estiguin suspesos per qualsevol de les causes que marquen els estatuts.

Club Basquetbol Sant Andreu.