07

DESEMBRE, 2018

Comunicat de convocatoria d’Assemblea General de sòcies i socis, temporada 2018/2019.

La Junta Directiva del Club Basquetbol Sant Andreu convoca l’Assemblea General de sòcies i socis anual, pel dijous 20 de desembre del 2018 a les 19:00h, a les Escoles Velles, ubicades a la carretera de Barcelona, 1 de Sant Andreu de la Barca. Aquesta convocatòria es realitza amb dues setmanes d’antelació, tal com marquen els estatuts de l’entitat.

 Els Punts de l’ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació del tancament de comptes de l’exercici 2018.
  2. Balanç Esportiu de competició 2018.
  3. Memoràndum Àrea Esporti
  4. Aprovació dels pressupostos 2019.
  5. Precs i preguntes.

Recordem que l’assemblea de socis està oberta a tothom, però només tenen vot els socis i sòcies de l’entitat que no estiguin suspesos per qualsevol de les causes que marquen els estatuts.

 

7 de desembre de 2018, Sant Andreu de la Barca

Junta Directiva

Club Basquetbol Sant Andreu