Assemblea General de Socis temporada 2020/2021

15

Juny.2021

Convocatoria per la assemblea general de socis.

El Club Basquetbol Sant Andreu convoca l’Assemblea General de Socis anual, pel pròxim dimecres 30 de juny a les 19:30, al Pavelló Josep Pla.
Aquesta convocatòria es realitza amb dues setmanes d’antelació, tal com marquen els estatuts de l’entitat.

Els Punts de l’ordre del dia seran els següents:

Aprovació dels comptes de la temporada 2020/2021

En el cas de més d’una candidatura, votació de nova Junta. Si només hagués una candidatura, seguint el procés electoral marcat per els nostres estatuts, aquesta passaria a ser nova Junta Directiva.

Precs i preguntes.

Recordem que l’assemblea de socis està oberta a tothom, però només tenen vot els socis i sòcies de l’entitat que no estiguin suspesos per qualsevol de les causes que marquen els estatuts.